พัฒนาการที่สำคัญ

Banner
 

2563

  • โครงการผลิตไอน้ำจากพลังงานความร้อนทิ้ง ณ BGC ขอนแก่นกล๊าส

2567

  • โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนทิ้ง ณ BGC อยุธยากล๊าส
  • โครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ณ BGC ขอนแก่นกล๊าส

2560

  • จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท บีจี เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น จำกัด